MENU

Món Được Yêu Thích

BÒ LÚC LẮC + KHOAI TÂY CHIÊN

HEO RỪNG NƯỚNG + BÁNH HỎI

BỒ CÂU QUAY

LẨU HẢI SẢN CHUA CAY

GỎI BẮP BÒ HÚNG LŨI+ BÁNH PHỒNG TÔM